• hbr.edu.vn
  • 082.999.6886 - 082.999.6633 - 082.999.3663
  • Facebook
  • Tik Tok
  • Youtube
  • In
Trường doanh nhân HBR - HBR Business School ×

Hoạt động của Business master

Xem tất cả

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Xem tất cả
CẢM NHẬN CỦA ANH ĐỨC PHONG SAU KHÓA HỌC XÂY DỰNG HỆ THỐNG VÀ MÔ HÌNH KINH DOANH | BUSINESS MASTER

“Sau 2 buổi học, anh thấy anh học được rất nhiều thứ và cái anh cảm thấy thực sự ấn tượng đấy chính là mô hình Canvas” - Anh Đức ...

ANH MINH HOÀNG CHIA SẺ VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH | BUSINESS MASTER

“Sau hơn 1 năm tham gia vào cộng đồng Business Master với sự hỗ trợ của thầy Tony Dzung cùng nhiều chuyên gia và anh em trong cộng đồng, mình ...

ANH LƯU THẾ NGUYÊN - CEO THƯƠNG HIỆU NUTRI AZ CHIA SẺ VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC & LẬP KẾ H...

“Không những anh được học từ thầy Tony Dũng mà còn được học từ các anh em cộng đồng Business master, đấy là những bài học rất thực ...

Cảm nhận học viên

Đăng ký ngay